Święty spokój

Poznaj nas bliżej

Natalia Więcek
Sesja stacjonarna: 50 min - 300 PLN
Sesja online: 50 min - 200 PLN

Święty Spokój Natalia Więcek
NIP: 7743116620

O mnie

mgr Natalia Więcek

Psychoterapeuta, diagnosta, seksuolog, właściciel ŚWIĘTY SPOKÓJ

Ukończyłam studia magisterskie z psychologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W Szkole Wyższej Psychologii Społecznej (SWPS) w Warszawie studiowałam psychoterapię poznawczo – behawioralną. Ukończyłam również rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne – Studium Podyplomowe z zakresu Diagnozy Psychologicznej w praktyce Klinicznej. Obecnie jestem w trakcie kształcenia ze specjalizacji w zakresie seksuologii na Uniwersytecie SWPS.

Moja praktyka zawodowa to odbyty staż diagnostyczny i kliniczny oraz praca na stanowisku psychologa na jednym z Oddziałów Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie Zalesiu.

Fascynuje Mnie świat psychologii, psychiatrii,  wpływ psychiki człowieka na dobrostan jego życia. W pracy posługuje się technikami zaczerpniętymi z  Terapii poznawczo-behawioralnej, Terapii Schematów, CBT.

Przeprowadzam także diagnozę pod kątem zaburzeń osobowości, zaburzeń lękowych, samooceny, preferencji.

Z zainteresowań zdrowiem psychicznym człowieka wynika nie tylko moje wykształcenie i praktyka zawodowa, ale także inspiracja do tworzenia takiego miejsca jak ŚWIĘTY SPOKÓJ. Psychoterapia rozumiana przeze mnie jako psychologia lepszego życia, czasem wspierana przez psychiatrię, powinna skupiać bardzo dobrych, profesjonalnie przygotowanych do niej specjalistów, najlepiej w miejscu, które będzie miało odpowiednie warunki. Proponuję ŚWIĘTY SPOKÓJ dla wszystkich, którzy potrzebują pomocy w zakresie zdrowia psychicznego, a także dla tych, którzy są przygotowani aby takiej pomocy udzielać.

Wszelkich informacji w zakresie poradnictwa psychologicznego i psychoterapii oraz warunków wynajmowania gabinetów udzielam pod nr telefonu: 505 129 299.

Sesja stacjonarna: 50 min - 300 PLN
Sesja online: 50 min - 200 PLN

Święty Spokój Natalia Więcek
NIP: 7743116620