Skuteczny rozwój osobisty: coaching vs. mentoring

Praca z coachem czy mentorem pozwoli uświadomić Ci, jak możesz zacząć używać własnego umysłu w większym stopniu. Bardziej konstruktywnie. Pozwoli Ci pokonać lęki, wątpliwości, niskie poczucie własnej wartości.

Większość naszych problemów nie wynika z braku umiejętności, czy niewiedzy. Wynika z braku świadomości, jak korzystać z zasobów naszego umysłu. Zadaniem coacha lub mentora jest uświadomienie klientowi jakie nieuświadomione umiejętności i wiedzę ma on w sobie.

Różnice między coachingiem, a mentoringiem

Coaching i mentoring to dwie różne formy wsparcia, które mają swoje własne cele, metody i dynamikę relacji. Istotne jest zrozumienie tych różnic, aby móc dokonać świadomego wyboru odpowiedniej formy wsparcia w zależności od indywidualnych potrzeb i oczekiwań.

Cele i zakres pracy: w coachingu głównym celem jest pomaganie klientowi w osiągnięciu określonych celów poprzez zadawanie pytań, refleksję i opracowywanie planów działania. Coach stawia klienta w centrum procesu, niekoniecznie udzielając gotowych odpowiedzi, ale pomagając klientowi w znalezieniu własnych rozwiązań. W przypadku mentoringu, mentor często dzieli się swoim doświadczeniem i wiedzą z mentee, pomagając mu rozwijać umiejętności i osiągać cele zawodowe poprzez wsparcie, radę i przykłady z własnej praktyki.

Metody pracy: w coachingu często stosuje się różne techniki, takie jak skuteczne zadawanie pytań, refleksja, rozwijanie świadomości czy opracowywanie planów działania. Mentorowanie może obejmować bardziej kierunkowe doradztwo, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem oraz udzielanie konkretnych wskazówek i wsparcia w rozwoju umiejętności.

Dynamika relacji: w relacji coach-klient często dominuje równowaga i partnerstwo, gdzie coach wspiera klienta w osiągnięciu jego celów, bez wywierania presji ani narzucania swoich poglądów. W relacji mentor-mentee, mentor często pełni rolę autorytetu i przewodnika, który dzieli się swoim doświadczeniem i wiedzą, a mentee może być bardziej podatny na przyjmowanie rad i wskazówek od mentora.

Rozwój indywidualny

Rozwój indywidualny (jak sama nazwa mówi) polega na pracy nad sobą. Coach czy mentor jest osobą, która tylko ustawia klienta na właściwe tory. Uświadamia jakie ma zasoby. Dyskutuje na temat niesłuszności błędnych przekonań, które klient ma na swój temat, a także pracuje nad zwiększeniem poczucia własnej wartości. Coach i mentor mają za zadanie rozmawiać i kierować osobę w taki sposób, by sama dokonała zmian w swoim myśleniu i zachowaniu.

Każdy z nas jest indywidualną jednostką i ma swoją niepowtarzalną historię. Mentoring i coaching są formą rozmowy, usłyszenia tej historii i dostosowania pracy do danej osoby i jej problemów. Warto odkrywać swoje wnętrze, rozwijać własny potencjał i dążyć do doskonałości (rozumianej przez każdego na własny sposób). Aby poprawić jakość własnego życia, jak i życia naszej rodziny, warto zainwestować w siebie… Zrozumieć swoje potrzeby, lęki, obawy. Uświadomić sobie je, pracować nad nimi i w końcu – zmienić je w taki sposób, by przestały być utrapieniem. Każdy z nas ma takie same możliwości. Tylko nie każdy z nas potrafi we właściwy sposób je wykorzystywać.

Klienci często szukają ukojenia u psychiatry, starają się pomóc sobie przy pomocy leków. Farmakoterapia jest wspaniałym sposobem na uspokojenie „wewnętrznych demonów”. Początkowo jednak, można chociaż spróbować pomóc sobie, udając się na terapię, mentoring lub coaching. Tego typu forma pomocy jest też właściwym rozwiązaniem wspierającym leczenie farmakologiczne.

Wskazówki praktyczne – jak przygotować się do sesji z coachem lub mentorem?

Jeśli rozważasz skorzystanie z coachingu lub mentoringu, oto kilka praktycznych wskazówek, które mogą Ci pomóc w podjęciu decyzji oraz w efektywnym wykorzystaniu tej formy wsparcia:

Określ swoje cele: zanim zaczniesz poszukiwania coacha lub mentora, zastanów się nad tym, jakie cele chcesz osiągnąć poprzez tę formę wsparcia. Jasne określenie celów pomoże Ci znaleźć odpowiedniego partnera do pracy.

Wybierz odpowiednią osobę: przy wyborze coacha lub mentora zwróć uwagę na ich doświadczenie, specjalizację oraz styl pracy. Postaraj się znaleźć osobę, która pasuje do Twoich potrzeb i preferencji.

Przygotuj się do sesji: przed sesją przygotuj listę pytań, tematów do omówienia oraz celów, które chcesz osiągnąć. Im lepiej przygotowany będziesz, tym bardziej efektywnie wykorzystasz czas przeznaczony na sesję.

Bądź otwarty na zmiany: podczas sesji coachingowych lub mentoringowych możesz być konfrontowany z różnymi pomysłami i perspektywami. Bądź otwarty na nowe pomysły i gotowy do eksperymentowania z różnymi strategiami.

Stosuj się do zaleceń: jeśli coach lub mentor proponuje Ci konkretne działania lub zadania do wykonania, staraj się je realizować w miarę możliwości. Konsekwentne działanie przynosi najlepsze efekty.

Praktyczne wskazówki mogą pomóc Ci w efektywnym korzystaniu z coachingu lub mentoringu oraz w maksymalnym wykorzystaniu tej formy wsparcia w celu osiągnięcia swoich celów i rozwoju osobistego czy zawodowego.