Coaching i mentoring: kluczowe różnice i jak wybrać odpowiednią formę wsparcia

Od jakiegoś czasu coraz bardziej rozpowszechniona jest współpraca z psychologiem lub psychoterapeutą. Jest to właściwa i pomocna forma poradzenia sobie z problemami, uzależnieniami, lękami, fobiami czy zaburzeniami osobowości.

Niektórzy ludzie tak naprawdę nie potrzebują pomocy psychoterapeuty ale mają poczucie, że chcieliby się jakoś rozwijać, czegoś o sobie dowiedzieć, otrzymać rady dotyczące sposobów radzenia sobie w życiu zawodowym z pracownikami (kierownicy, dyrektorzy, prezesi) lub współpracownikami (pracownicy).

Dla nich właśnie świetnym rozwiązaniem jest coaching biznesowy, coaching indywidualny czy mentoring.

Czym jest coaching i mentoring?

Mentoring to relacja, w której doświadczona osoba (mentor) udziela wsparcia, wskazówek i rad mniej doświadczonej osobie (mentee). Mentor dzieli się swoimi doświadczeniami, wiedzą i umiejętnościami, pomagając mentee w rozwoju osobistym i zawodowym.

Relacja mentoringowa często opiera się na długoterminowym zaufaniu i więzi między mentorem a mentee. Mentor może być autorytetem lub wzorcem dla mentee, pomagając mu w rozwoju kariery, umiejętności i samoświadomości.

Coaching natomiast to proces, w którym coach pomaga klientowi w identyfikacji celów, opracowaniu strategii działania i przezwyciężeniu przeszkód, aby osiągnąć zamierzone rezultaty. Coach nie udziela gotowych rozwiązań, ale zadaje pytania, pomaga klientowi odkryć własne odpowiedzi i rozwijać swoje potencjały.

Relacja coachingowa jest zazwyczaj krótsza i bardziej ukierunkowana na określony cel lub wyzwanie. Coach pomaga klientowi w opracowaniu konkretnych planów działania i śledzeniu postępów w ich realizacji. Pełni rolę partnera i doradcy, który wspiera klienta w procesie samorozwoju i osiągania celów poprzez zadawanie pytań, słuchanie i motywowanie.

Coaching i mentoring jako sposób na rozwój zawodowy i osobisty

Wiele firm nie potrafi „wyciągnąć” z pracowników ukrywanych mocnych kompetencji. Jest to związane nie tylko z niewiedzą, ale także z faktem, iż pracownicy często ukrywają swoje mocne strony, boją się „wystąpić przed szereg”, są niepewni siebie i nie wychodzą z inicjatywą. Coaching jest sposobem na to, by z pracodawcy zrobić osobę, która będzie potrafiła odkryć potencjał pracownika. Natomiast w przypadku pracownika – coaching, czy mentoring, może pomóc poczuć się bardziej kompetentnym i pewnym siebie.

Czasami jedno spotkanie może zdziałać cuda, uświadomić ukrywane możliwości, pokazać ścieżki lepszego funkcjonowania. Wykwalifikowany, doświadczony coach (z najlepszym wykształceniem) w obiektywny sposób pomoże Ci uporać się z wątpliwościami i przekierować się na właściwą ścieżkę w taki sposób, by praca (lub zarządzanie zespołem) przestała być dla Ciebie powodem do zmartwień.

Jeżeli chcesz polepszyć swoją jakość życia, czy czerpać więcej satysfakcji z pracy, być lepszym prezesem, dyrektorem, kierownikiem, pracownikiem, pragniesz, by praca przestała być dla Ciebie przyczyną lęków i zmartwień to coaching lub mentoring jest czymś dla Ciebie.

„Wiem, że nie wiem” – to częste stwierdzenia osób, które się zgłaszają do coacha czy mentora. Zadaniem coacha i mentora jest taka praca z klientem, aby zmienił myślenie na „Nie wiem, że wiem”.

Rola mentoringu i coachingu w rozwoju kariery zawodowej

Mentoring i coaching odgrywają kluczową rolę w wspieraniu jednostek w ich rozwoju zawodowym i osiąganiu sukcesów w karierze. Oto kilka aspektów, które podkreślają ich znaczenie:

Wsparcie w ustalaniu celów: Zarówno mentor, jak i coach mogą pomóc osobie rozwijającej się w zdefiniowaniu klarownych celów zawodowych i określeniu ścieżki, która pozwoli na ich osiągnięcie. Mentorzy często dzielą się swoim doświadczeniem i wiedzą, pomagając mentee wyznaczyć realistyczne cele i określić konkretne kroki, które należy podjąć w celu ich realizacji.

Rozwój kompetencji i umiejętności: Poprzez mentoring i coaching, jednostki mogą skutecznie rozwijać swoje umiejętności i kompetencje związane z daną dziedziną zawodową. Mentorzy mogą udzielać praktycznych wskazówek, dzielić się wiedzą i doświadczeniem, co przyczynia się do szybszego rozwoju zawodowego mentee. Z kolei coach może wspierać w identyfikacji obszarów do poprawy oraz w opracowaniu planu działania, który umożliwi rozwój konkretnych umiejętności.

Budowanie pewności siebie i motywacji: Mentorzy i coachowie nie tylko pomagają w osiąganiu konkretnych celów zawodowych, ale również wspierają jednostki w budowaniu pewności siebie i motywacji. Poprzez pozytywne wsparcie, konstruktywną opinię i zachęty, mentoring i coaching mogą pomóc jednostkom pokonać przeszkody, zwiększyć pewność siebie oraz utrzymać wysoki poziom motywacji w dążeniu do sukcesu zawodowego.

Networking i rozwój relacji zawodowych: Mentorzy często posiadają bogate kontakty zawodowe, które mogą przekazać swoim mentee, co umożliwia budowanie cennych relacji biznesowych i networking. W przypadku coachingu, coach może pomóc w opracowaniu strategii networkingowej oraz w budowaniu skutecznych relacji zawodowych.

Rozwój przywództwa i umiejętności zarządzania: Wielu mentorów i coachów specjalizuje się w rozwoju przywództwa i umiejętności zarządzania. Dzięki ich wsparciu, jednostki mogą rozwijać umiejętności przywódcze, efektywnie zarządzać zespołami oraz doskonalić umiejętności interpersonalne niezbędne do sukcesu w roli lidera.

Wszystkie te aspekty podkreślają znaczenie mentoringu i coachingu w kontekście rozwoju kariery zawodowej, zapewniając jednostkom nie tylko wsparcie w osiąganiu celów, ale również pomoc w budowaniu pewności siebie, motywacji i cennych relacji zawodowych.

Coaching i mentoring może być prowadzany w trybie indywidualnym lub biznesowym

Może dotyczyć zarówno pracowników korporacji, freelancerów, prezesów, dyrektorów, jak i indywidualnych osób, które chcą się rozwijać i dopiero planują wejście na jakąś ścieżkę zawodową. Coaching i mentoring mogą być też wspaniałym rozwiązaniem dla każdego, kto nie ma pomysłu na siebie i nie wie, co mógłby robić w przyszłości (np. w przypadku młodzieży – problem z wyborem studiów).

Chcesz poprawić swoje kompetencje w zakresie komunikacji i zarządzania zespołem? A może zależy Ci na zyskaniu pewności siebie i możliwości swobodniejszego funkcjonowania wśród współpracowników? Mierzysz się z problemem mobbingu, niedocenienia, nieśmiałości? Ktoś w pracy nagminnie przejmuje Twoje pomysły i sam się pod nimi podpisuje? Coaching i mentoring mogą okazać się idealnym rozwiązaniem.

Napisz lub zadzwoń do nas i umów się na wizytę. Zapraszamy.