Konsultacja do psychoterapii

Pierwsze spotkania z psychoterapeutą mają charakter konsultacji, to jest ogólnego rozeznania w sytuacji osoby poszukującej pomocy. Podczas konsultacji ustalany jest główny problem, cele psychoterapii i model leczenia, a także zawierany jest kontrakt terapeutyczny (liczba spotkań w tygodniu, warunki współpracy, zasady pracy).

Interwencja kryzysowa

Jest to forma pomocy terapeutycznej dla osób przeżywających trudne sytuacje w swoim życiu, na przykład śmierć bliskiej osoby, utratę ważnych wartości (np. pracy) czy doświadczających sytuacji nietypowych i zagrażających ich integralności psychicznej (np. doświadczenie przemocy). Pozwala na przeżycie sytuacji żałoby i emocji z nią związanych, a także uczuć pojawiających się w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia.

Celem interwencji jest możliwie jak najszybsze udzielenie wsparcia i pomocy psychologicznej osobie w kryzysie, a także rozwiązanie aktualnego problemu, z którym sama nie potrafi się zmierzyć. W tym znaczeniu interwencja psychologiczna jest ograniczona w czasie i nie ma charakteru psychoterapii. Jeżeli jednak kryzys i jego skutki mają przedłużony charakter, wtedy zazwyczaj okazuje się, że potrzebna jest długoterminowa pomoc psychoterapeutyczna, mająca na celu odnalezienie mechanizmów osobowościowych podtrzymujących taki stan rzeczy w życiu osoby.

Poradnictwo psychologiczne

Najczęstsza forma pomocy w sytuacjach, które zaskakują osobę zdrową i ogólnie dobrze radzącą sobie w życiu na co dzień. Sytuacje te najczęściej mają charakter kryzysu normatywnego, rozwojowego lub adaptacyjnego. W takich sytuacjach psycholog pomaga osobie odnaleźć w sobie takie rozwiązania, które z jakiegoś powodu dotychczas omijała, wyszukuje przyczyny podtrzymujące trudności z zaadaptowaniem się, wspiera i wzmacnia prorozwojowe zachowania osoby. Najczęściej poradnictwo obejmuje kilka spotkań i w zależności od omawianego problemu może mieć charakter pomocy nieregularnej, rozciągniętej w czasie.

Psychoterapia indywidualna

Jest to szczególny rodzaj spotkania osoby, która potrzebuje pomocy w radzeniu sobie z różnymi, zazwyczaj powtarzającymi się problemami, z psychoterapeutą, który towarzyszy jej w procesie zmiany i adaptacji do sytuacji. W zależności od problemu klienta/pacjenta, terapeuta może zaproponować terapię krótkoterminową (do pół roku) lub długoterminową. Spotkania z psychoterapeutą odbywają się od jednego do trzech razy w tygodniu – w zależności od problemu, potrzeby i możliwości pacjenta.

Regularność spotkań jest ważnym elementem skuteczności procesu psychoterapeutycznego. Relacja terapeutyczna oparta jest na wzajemnym zaufaniu. Z czasem staje się ona bliska i znacząca, co pozwala na ujawnienie, odreagowanie i przepracowanie silnych, najczęściej stłumionych emocji i potrzeb oraz przede wszystkim na tworzenie nowego wzorca więzi z druga osobą.

Psychoterapia grupowa

Jest podstawową metodą leczenia zaburzeń lękowych (nerwicowych), zaburzeń zachowania i emocji. Doświadczanie w trakcie sesji terapeutycznych różnych przeżyć emocjonalnych pozwala zrozumieć uczestnikowi źródło swoich lęków i problemów, przeżywanych konfliktów. Pozwala także wypracować nowy, konstruktywny sposób emocjonalnego reagowania i społecznego funkcjonowania.

Zazwyczaj grupa składa się z ośmiu osób. Do udziału w grupie zapraszamy osoby zmagające się z poczuciem bezradności, przeciążenia i braku satysfakcji z życia, mające trudne, bolesne i niezrozumiałe dla siebie relacje z innymi ludźmi, cierpiące z powodu odczuwanego lęku oraz pragnące lepiej siebie poznać i zrozumieć.

Psychoterapia rodziny/par

W spotkaniach rodzinnych uczestniczy cała rodzina oraz 1–2 psychoterapeutów. Członkowie rodziny są zapraszani przez psychoterapeutę do rozmowy, w czasie której rodzina formułuje problem i trudności, z jakimi się zmaga. Poszukując odpowiedzi na pytania terapeuty, rodzina stopniowo poszerza swoją wiedzę na temat czynników podtrzymujących i warunkujących istniejące trudności. Jest to terapia poprzez rozmowę, w której członkowie rodziny mają możliwość wysłuchania pozostałych osób i spojrzenia na problem z ich perspektywy.