W wyniku psychoterapii człowiek staje się bardziej świadomy tego, jaki jest i tego, co przeżywa, własnych pragnień i zobowiązań, możliwości i ograniczeń. Staje się bardziej świadomy tego, jaki jest świat (…) Odzyskuje nadzieję na powrót do realności swojego istnienia, niosącego sukcesy i porażki, radości i cierpienia.

J.C. Czabała

Często mówimy dzisiaj o dzieciach nieprzystosowanych, ale nieprzystosowane dziecko to takie, do którego świat nie umiał się odpowiednio dostosować na początku jego życia i w pierwszych fazach rozwoju.

D.W. Winnicott

We współczesnych czasach pacjentów nękają uporczywe dolegliwości znamionujące zatrzymanie rozwoju…, poważne zaburzenia przywiązania, uzależnienia oraz inne nieszczęścia zsyłane przez bezlitosny los.

Nancy McWilliams

Wszystkim nam sądzony jest ten (…) los, że jesteśmy uwikłani w głębokie konflikty wywoływane przez nasze dziecięce pragnienia, lecz także konieczność rozwiązania tych konfliktów dzięki trudnej, a uwieńczonej powodzeniem walce o samopoznanie.

Bruno Bettelheim

Niektórzy ludzie nie dostają w życiu tego, czego bardzo chcą. Jeśli ktoś jest mądry, próbuje robić inne rzeczy, które dadzą mu szczęście – szczęście, które dałoby mu posiadanie rzeczy, o których marzy.

Milton Hyland Erickson

Ludzie nie przychodzą na terapie, żeby zmienić swoją przeszłość, tylko swoją przyszłość. W związku z tym zadaniem terapeuty jest skoncentrowanie się na problemach występujących w teraźniejszości oraz znalezienie jak najskuteczniejszej i jak najszybszej metody ich wyeliminowania.

Milton Hyland Erickson